Total 36
Number Title Author Date Votes Views
Notice
미주한인예수교장로회 필라델피아노회 제97 회 정기노회
KAPC | 2024.03.29 | Votes 0 | Views 139
KAPC 2024.03.29 0 139
Notice
The following are the minutes of the 97th KAPC Philadelphia Presbytery meeting
KAPC | 2024.03.29 | Votes 0 | Views 116
KAPC 2024.03.29 0 116
Notice
미주한인예수교장로회 필라델피아노회 제96회 정기노회
KAPC | 2024.03.29 | Votes 0 | Views 127
KAPC 2024.03.29 0 127
Notice
Philadephia Korean-American Presbyterian Church 96th Appointed Meeting
KAPC | 2024.03.29 | Votes 0 | Views 124
KAPC 2024.03.29 0 124
32
제 96회 필라델피아 가을 정기노회 공고
KAPC | 2023.10.15 | Votes 0 | Views 360
KAPC 2023.10.15 0 360
31
제95회 정기노회 촬요 (English)
KAPC | 2023.09.28 | Votes 0 | Views 282
KAPC 2023.09.28 0 282
30
미주한인예수교장로회 필라델피아노회 제95회 정기노회
KAPC | 2023.09.28 | Votes 0 | Views 427
KAPC 2023.09.28 0 427
29
제 95회 필라델피아 정기 봄 노회 공고
KAPC | 2023.02.10 | Votes 0 | Views 1372
KAPC 2023.02.10 0 1372
28
애틀랜틱 장로교회 담임목사 이,취임식
KAPC | 2022.09.29 | Votes 0 | Views 2027
KAPC 2022.09.29 0 2027
27
제5회 KAPC 필라델피아 노회원 가족 수양회
KAPC | 2022.09.22 | Votes 0 | Views 1887
KAPC 2022.09.22 0 1887
26
필라델피아노회 제94회 가을 정기 노회
KAPC | 2022.09.22 | Votes 0 | Views 1866
KAPC 2022.09.22 0 1866
25
제94회 필라델피아 정기 가을 노회 공고
KAPC | 2022.08.27 | Votes 0 | Views 2027
KAPC 2022.08.27 0 2027
24
김인환 목사님의 위임예배
KAPC | 2022.05.24 | Votes 0 | Views 2587
KAPC 2022.05.24 0 2587
23
제 93회 필라델피아 노회
KAPC | 2022.04.09 | Votes 0 | Views 2696
KAPC 2022.04.09 0 2696