Total 36
Number Title Author Date Votes Views
Notice
미주한인예수교장로회 필라델피아노회 제97 회 정기노회
KAPC | 2024.03.29 | Votes 0 | Views 83
KAPC 2024.03.29 0 83
Notice
The following are the minutes of the 97th KAPC Philadelphia Presbytery meeting
KAPC | 2024.03.29 | Votes 0 | Views 70
KAPC 2024.03.29 0 70
Notice
미주한인예수교장로회 필라델피아노회 제96회 정기노회
KAPC | 2024.03.29 | Votes 0 | Views 73
KAPC 2024.03.29 0 73
Notice
Philadephia Korean-American Presbyterian Church 96th Appointed Meeting
KAPC | 2024.03.29 | Votes 0 | Views 68
KAPC 2024.03.29 0 68
32
제 96회 필라델피아 가을 정기노회 공고
KAPC | 2023.10.15 | Votes 0 | Views 302
KAPC 2023.10.15 0 302
31
제95회 정기노회 촬요 (English)
KAPC | 2023.09.28 | Votes 0 | Views 239
KAPC 2023.09.28 0 239
30
미주한인예수교장로회 필라델피아노회 제95회 정기노회
KAPC | 2023.09.28 | Votes 0 | Views 379
KAPC 2023.09.28 0 379
29
제 95회 필라델피아 정기 봄 노회 공고
KAPC | 2023.02.10 | Votes 0 | Views 1330
KAPC 2023.02.10 0 1330
28
애틀랜틱 장로교회 담임목사 이,취임식
KAPC | 2022.09.29 | Votes 0 | Views 1970
KAPC 2022.09.29 0 1970
27
제5회 KAPC 필라델피아 노회원 가족 수양회
KAPC | 2022.09.22 | Votes 0 | Views 1848
KAPC 2022.09.22 0 1848
26
필라델피아노회 제94회 가을 정기 노회
KAPC | 2022.09.22 | Votes 0 | Views 1819
KAPC 2022.09.22 0 1819
25
제94회 필라델피아 정기 가을 노회 공고
KAPC | 2022.08.27 | Votes 0 | Views 1980
KAPC 2022.08.27 0 1980
24
김인환 목사님의 위임예배
KAPC | 2022.05.24 | Votes 0 | Views 2527
KAPC 2022.05.24 0 2527
23
제 93회 필라델피아 노회
KAPC | 2022.04.09 | Votes 0 | Views 2654
KAPC 2022.04.09 0 2654